Product image media
Product image media

Mødeledelse og facilitering - kursus i mødeledelse

4.900,00 kr

 

Lær at lede og facilitere effektive møder, der skaber resultater

Vi spilder mange timer på ineffektive møder. Møder hvor vi undrer os over, hvorfor vi deltager, og hvad formålet med mødet er. Vi er måske også i tvivl om, hvem som skal gøre hvad efterfølgende.

Ønsker du enkle og effektive værktøjer til at facilitere resultatskabende møder. Møder hvor der bliver truffet beslutninger, fordi deltagerne er velforberedte, informationerne er tilgængelige og de relevante mødedeltagere er mentalt til stede?
Så vil du med dette kursus få både indsigt, værktøjer og træning i at forberede, facilitere og følge op på møder, så møderne og mødekulturen bliver værdiskabende.
 

Mødeledelse: Dit udbytte

På kurset lærer du at forberede og planlægge møder, så dine forventninger til deltagerne er tydelige, og formålet med mødet er klart for alle – allerede når dagsordenen sendes ud.

Du får inspiration til at skabe de optimale rammer for mødet og metoder til at begrænse antallet af mødedeltagere, så flere beslutninger kan træffes.

Du får værktøjer til at håndtere diskussioner, der ikke gavner formålet - så fokus kan fastholdes på dagsordenen og ...%%%

... dermed formålet. Og du får kendskab til forskellige måder at lave referater og/eller opgavelister på, så det er klart for alle, hvem der gør hvad og hvornår.

Du arbejder med det effektive møde i praksis og finder løsninger på dine udfordringer. Alt i alt forbedrer du din evne til at planlægge, forberede, gennemføre og følge op på det effektive møde, så der skabes resultater til gavn for dig, dine kollegaer og virksomheden.
  

Mødeledelse: Hvem deltager?

Kurset i facilitering af møder er designet for alle, der har behov for og lyst til at arbejde professionelt med at skabe et større udbytte af møder. Du kan fx være projektleder, specialist, leder, konsulent, underviser. De værktøjer og kompetencer du får med fra kurset, kan du straks bruge på dit arbejde, men også i fritiden.
   

Undervisere

Pia Hardy er specialist i effektive arbejdsvaner og facilitering af dialogiske processer. Hun har 20 års erfaring i at undervise og træne mødeledere, mødedeltagere og referenter i at få mere ud af deres (møde)tid. Hun holder bl.a. kurser i mødeledelse, facilitering, personlig planlægning og effektiv tidsstyring.
Pia Hardy er en meget erfaren underviser, og deltagerne vurderer hende som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og masser af praktisk erfaring med sig hjem.

%%%FORTUNA KURSER & COACHING er en kursus- og konsulentvirksomhed – en vidensbank og et inspirationsfora for ledere og medarbejdere – som ønsker et kompetenceløft, såvel fagligt som personligt. Fortuna Kurser & Coaching blev grundlagt i 1992 af Pia Hardy, som er drivkraften bag firmaet.

Kommunikation, samarbejde og trivsel er nøgleordene for vores arbejde. Vi brænder for at skabe aktive læringsfællesskaber, berigende relationer og meningsfulde arbejdsdage for både ledere og medarbejdere. Det gør vi via kurser, workshops, foredrag, coaching og uddannelsesforløb, der træner dig i kunsten at kommunikere, samarbejde og skabe trivsel for dig selv og andre.

Hos os møder du erfarne undervisere og coaches, som alle hjælper med at styrke din faglige og personlige udvikling. Alle vores undervisere har mange års praktisk erfaring og er altid opdateret med den seneste viden og udvikling inden for deres specifikke fagområde.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe hundredevis af virksomheder, medarbejdere og ledere med at skabe succes med deres kommunikation og samarbejde og undervist mere end 75.000 deltagere på vores kurser, workshops og foredrag. Og vi brænder for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Til glæde for din arbejdsplads. Og for dig selv.

Er du klar til at forbedre dine evner til at løse konflikter, forhandle, præsentere, kommunikere, coache, samarbejde, lede møder og meget mere?
Så læs mere her på sitet, om hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 70 70 79 18, og lad os tale sammen om dine behov og ønsker