Product image media
Product image media

Stresscoach uddannelse med certificering

24.800,00 kr

Tag en stresscoach uddannelse på 4 moduler med certificering


 


 


Stress er noget alle gerne vil undgå og alligevel rammer det flere og flere. Nye undersøgelser viser at 44 % af danskerne oplever stress i deres hverdag. Stressen resulterer i flere sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.


Ønsker du at støtte andre i at forebygge og håndtere stress, vil denne uddannelse som stresscoach give dig den nødvendige viden og kompetencerne til at klare opgaven.


 


Uddannelsen varer 8 dage fordelt på 4 moduler.


 


Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching
Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching
Modul 3: Stress og stresshåndtering - stresskompetencer og metoder
Modul 4: Stresscoaching og certificering - speciale i den coachende stress-samtale


 

Hvem deltager på stresscoach uddannelsen?


Stresscoach uddannelsen henvender sig både til ledere, medarbejdere som har til opgave at støtte andre i at forebygge og håndtere stress. Du kan fungere som leder, HR-konsulent, coach, rådgiver, behandler, selvstændig eller andet og ...%%%

... ønsker at varetage hvervet som stresscoach eller stressvejleder.


Deltagelse i stresscoach uddannelsen forudsætter ingen speciel uddannelse eller noget professionelt kendskab til hverken stress eller coaching. På uddannelsen lærer du alle de værktøjer du får brug for i rollen som stresscoach.


 

Dit udbytte på stresscoach uddannelsen


På stresscoach uddannelsen får du en viden om hvad stress er og hvilke konsekvenser stress kan have for den stressramte og dens stressramtes omgivelser. Du arbejder med at kortlægge individuelle stressprofiler, identificere stresssymptomer, og du får konkrete metoder til at støtte den stressramte i at forebygge og håndtere stressen.


 


Du tilegner dig nogle effektive kommunikative værktøjer til at hjælpe den stressramte - medarbejderen, klienten eller kollegaen - til selv at erkende og bearbejde sin stress. Og du lærer at bruge den specielle samtalestruktur i stresscoaching til at støtte og motivere den stressramte til at få en dybere indsigt i sin egen situation, se nye veje og muligheder og til at håndtere de situationer der fremkalder stressen.


 


Du får en komplet gennemgang af Fortuna Kursers stresscoachingmodel. Og du træner alle trinene i den coachende stress-samtale. Du vil løbende få feedback på dig selv som stresscoach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.


 


Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach være klædt på til at:

 • spotte stress-signaler og identificere stresskilder
 • identificere forskellige grader af stressbelastninger
 • vejlede om forskellige metoder til stresshåndtering
 • coache den stressramte i at få indsigt i egen tilstand
 • støtte og motivere den stressramte til at handle mod større trivsel
 • gennemføre professionelle stress-samtaler
 • arbejde med stresscoaching i grupper
 • rådgive og vejlede om stress i virksomheden
 • medvirke ved implemetering af en stresspolitik.  
   

Udbytte for virksomheden


En medarbejder eller en leder som har kompetencerne til at fungere som stresscoach og sparringspartner for sine omgivelser, er meget værdifuld for virksomheden. Ved brug af stresscoachende samtaler vil virksomheden opleve medarbejdere som bliver mere bevidste og handlekraftige i forhold til at forebygge og håndtere de situationer der fremkalder stressbelastninger.


Gennem stresscoaching vil medarbejderne blive mere selvledende, forandringsparate og motiverede - og trivslen og arbejdsglæden vil være i højsædet og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen.


 

Underviser på stresscoach uddannelsen


Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i stresscoaching.
Hun har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortuna Kursers erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.
Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: karriereudvikling, stresshåndtering og konflikthåndtering.


 


Kursusdeltagerne vurderer Pia Hardys undervisning som engagerende og inspirerende med fokus på den enkelte deltager og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.


 

Stressoach uddannelsens fire moduler i detaljer


 

 


Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching


På modul 1 på denne coach uddannelse får du et indgående kendskab til hvad coaching er. Du lærer at bruge alle de coachende værktøjer i Fortuna Kursers coachingmodel. Og du træner dine færdigheder i at bruge coaching som et effektivt redskab i din kommunikation. Du vil også selv opleve at blive coachet. Du arbejder bl.a. med:

 •     Hvad er coaching, hvordan og hvornår kan det bruges?
 •     Gennemgang af coaching modellens 6 trin
 •     Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 •     Opstilling af mål og afklaring af værdier
 •     Udforskning og ændring af hæmmende vaner og mønstre
 •     Sådan afklarer og styrker du fokuspersonens motivationen
 •     Udforskning af perspektiver og nye handlemuligheder
 •     At skabe handlingsplaner der virker
 •     Din rolle og egenskaber som coach
 •     Etablering af den tillidsfulde coachingrelation
 •     Lytte- og spørgeteknikker i den coachende samtale
 •     Træningsforløb i små grupper med feedback til dig som coach

 


Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching


På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du træner forskellige værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du går bagom forhindringer og hæmmende overbevisninger og arbejder med flere metoder til at skabe motivation, nye mønstre og støttende overbevisninger hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med din egen optimale tilstand som coach. Du arbejder bl.a. med:

 •     Flere effektive værktøjer til at afklare mål – Livshjulet og Goal-grid
 •     Teknikker til at skabe indsigt i overbevisninger
 •     Værktøjer til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 •     Din egen optimale tilstand som coach
 •     Hvordan du følger op på coachingsessioner
 •     ICF’s etiske regler og kompetencer for coaching
 •     Træning i at coache og efterfølgende feedback

 


Modul 3 : Fokus på stress og stresscoaching


På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortuna Kursers stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker. Du arbejder bl.a. med:

 •     At identificere stresssymptomer og kortlægge et stressniveau
 •     Stressens påvirkning af hjerne og krop
 •     Psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 •     Stressens forskellige faser - fra belastning til sygemelding
 •     Stresssamtaler i praksis i et stressforløb
 •     Gennemgang af Fortuna Kursers stresscoaching-model
 •     Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 •     Stresshåndtering – metoder og strategier
 •     Tests til at identificere adfærdsmønstre, stresskilder og reaktioner
 •     Træning i stresscoaching i mindre grupper.

 


Modul 4: Stresscoaching, flere værktøjer og certificering


På dette stresscoaching modul bygger du videre på den viden som du fik på første modul. Og du får endnu flere effektive værktøjer i din stresscoach værktøjskasse. Du får indsigt i hvordan en virksomheds stresspolitik opbygges og hvordan du kan arbejde med stress på flere niveauer i en virksomhed.


Du træner dine kompetencer som stresscoach yderligere, så du er klædt på til at tilbyde professionel stresscoaching. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen hvor du gennemfører en stresscoaching session. Du arbejder bl.a. med:

 •     Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 •     Stress-strategier og stresspolitik i virksomheden
 •     Analyse af forskellige stresscases
 •     Stresscoaching af teams
 •     Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 •     Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 •     Din personlige handlingsplan som stresscoach
 •     Træning i stresscoaching – med supervision
 •     Certificering - den skriftlige og mundtlige prøve.
   

Små hold med tid til reflektion


På Fortuna Kursers stresscoach uddannelse er holdene små - maks. 12 deltagere – for at sikre tid til selvrefleksion, dialog, og en grundig feedback til den enkelte deltager.


På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis samt supervision. Træningen kan tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.


 


Form og varighed af stresscoach uddannelsen


Forløbet strækker sig over 4 moduler á 2 dage med afsluttende certificering. På og imellem modulerne trænes de lærte stresscoaching-modeller og værktøjer, således at teorien bliver omsat og integreret til professionel brug.


Modul 1 og modul 2 i stresscoach uddannelsen er identiske med dem på coach uddannelsen.

Modul 3 og 4 er overbygningsmoduler, der specielt fokuserer på den viden og de kompetencer, der er vigtige for, at du kan blive en professionel stresscoach.


I mellem modulerne er der hjemmeopgaver, hvor der trænes i de lærte stresscoaching-modeller og værktøjer.


 


Stresscoach uddannelsens modul 3 og 4 som tilvalg


Er du allerede coach eller har du tilsvarende færdigheder, kan du også vælge kun at tilmelde dig til stresscoach uddannelsens overbygning - modul 3 og modul 4. Kontakt os for mere information.


 

Udtalelser


Her kan du læse et udpluk af udtalelser:


Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK


"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en super god undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."
Helle Pia Kirkelund, Viceleder, Ringsted Ny Friskole


"Det har været både berigende, underholdende og lærerigt at blive uddannet hos Pia Hardy. En spændende rejse, som ruster en selv og styrker ens faglighed. Pia er yderst erfaren, inspirerende, ordentlig og oprigtig. Man føler sig i trygge hænder, samtidigt med at man udfordres."
Birgit Off, coach, Erhvervspsykologisk konsulent & terapeut, Stockholm


"Jeg er oprigtigt imponeret af det gedigne materiale som Fortuna har udarbejdet til sin stresscoach uddannelse og som Pia Hardy på en galant og pædagogisk måde giver videre til os deltagere. Tusind tak for en meget udviklende og inspirerende uddannelse".


 

Et udpluk af referencer


DONG Energy, Bankdata, Erhvervsakademi Sjælland, DSB Fremføring Aalborg, Unicef, Danske Bank, McKinsey & Co, KMD, BUPL Storkøbenhavn, Regionshospitalet Randers, SEB Pension, Metronome Productions, Trafikselskabet Movia, Rødovre Kommune, Merrild Coffee Systems A/S, Københavns Borgerservice, Jobcenter Ringsted, Albertslund kommune, Jobcenter Roskilde, Marienhoffskolen.

%%%FORTUNA KURSER & COACHING er en kursus- og konsulentvirksomhed – en vidensbank og et inspirationsfora for ledere og medarbejdere – som ønsker et kompetenceløft, såvel fagligt som personligt. Fortuna Kurser & Coaching blev grundlagt i 1992 af Pia Hardy, som er drivkraften bag firmaet.

Kommunikation, samarbejde og trivsel er nøgleordene for vores arbejde. Vi brænder for at skabe aktive læringsfællesskaber, berigende relationer og meningsfulde arbejdsdage for både ledere og medarbejdere. Det gør vi via kurser, workshops, foredrag, coaching og uddannelsesforløb, der træner dig i kunsten at kommunikere, samarbejde og skabe trivsel for dig selv og andre.

Hos os møder du erfarne undervisere og coaches, som alle hjælper med at styrke din faglige og personlige udvikling. Alle vores undervisere har mange års praktisk erfaring og er altid opdateret med den seneste viden og udvikling inden for deres specifikke fagområde.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe hundredevis af virksomheder, medarbejdere og ledere med at skabe succes med deres kommunikation og samarbejde og undervist mere end 75.000 deltagere på vores kurser, workshops og foredrag. Og vi brænder for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Til glæde for din arbejdsplads. Og for dig selv.

Er du klar til at forbedre dine evner til at løse konflikter, forhandle, præsentere, kommunikere, coache, samarbejde, lede møder og meget mere?
Så læs mere her på sitet, om hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 70 70 79 18, og lad os tale sammen om dine behov og ønsker