Product image media
Product image media

Konflikthåndtering - kursus i konfliktløsning

9.840,00 kr

Lær at forebygge og løse konflikter i hverdagen


 


Ønsker du at forebygge og håndtere konflikter inden de vokser sig for store og skader både samarbejdet og din trivsel? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så vil dette kursus give dig både indsigt og praktisk træning i hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen til modparten styrkes.


 


Dette kursus i konflikthåndtering styrker dig i at håndtere og løse konflikter konstruktivt og succesfuldt. Du træner bl.a. spørgeteknikker og aktiv og anerkendende lytning med det formål at skabe tillid og styrke relationen til modparten.


Du arbejder med konfliktdæmpende og klar kommunikation der skaber løsninger som imødekommer vigtige interesser og behov. Endvidere lærer du metoder og træner effektive værktøjer til at bevare roen og overblikket, forstå selve konfliktens kerne og vælge den konfliktstrategi som er mest konstruktiv i situationen.


 

Hvem deltager?


Kurset er for alle som ønsker at forebygge og håndtere konflikter og mestre dialogens svære kunst i konfliktfyldte situationer. Vores ...%%%

... kursusdeltagere kommer fra mange forskellige brancher og erhverv. Det kan være medarbejdere med kunde eller borgerkontakt, tillidsrepræsentanter, HR-personale, ledere, undervisere, rådgivere, konsulenter, behandlere m.m. De kompetencer du får på kurset, kan du bruge både på dit arbejde, i familien og alle de sammenhænge, du i øvrigt indgår i.


 

Udbytte for deltageren


På kurset i konflikthåndtering får du en forståelse for hvad en konflikt egentlig er, hvorfor den opstår og hvordan den trin for trin kan eskalere hvis den ikke håndteres i tide. Du lærer at udforske og afdække konfliktens kerne og forskellige årsager, og du får metoder til at skabe en ligeværdig og konfliktdæmpende dialog med de involverede parter.


 


Du lærer teknikker til at håndtere og rumme stærke følelser både hos dig selv og andre med det formål at bevare roen og overblikket i konfliktfyldte situationer. Du får indsigt i forskellige konfliktstrategier og hvordan du vælger den rigtige. Og du træner teknikker til at stå fast, sige fra og modstå andres manipulation.


 


Du træner konfliktløsningens kunst trin for trin og styrker din evne til at udtænke kreative og holdbare løsninger der tilgodeser alle involverede parter. Alt i alt styrker du din evne betydeligt til både at forstå og arbejde med konflikter - både når du selv er involveret, men også hvis du ønsker at støtte andre i at løse konflikter.


 


På kurset får du udleveret Fortuna Kursers egen kursusbog i konflikthåndtering og konfliktløsning.


 

Udbytte for virksomheden


Når den enkelte medarbejder eller leder bliver bedre rustet til at håndtere og løse konflikter, får hele virksomheden gavn af det. Konflikter kan desværre fylde rigtig meget hos de involverede parter, men også i deres omgivelser. En arbejdsplads med uløste konflikter skaber ofte ineffektivitet, demotivation, stress og flere sygedage.


Når flere medarbejdere eller ledere mestrer kunsten at opfange og reagere konstruktivt på konfliktsignaler i tide, så vil virksomheden opleve et arbejdsmiljø hvor samarbejdet, motivationen og effektiviteten i virksomheden er styrket.


 

Indhold og form på kurset i konflikthåndtering


Undervisningen i konflikthåndtering er intensiv og afvekslende. Vi arbejder med teoretiske oplæg, fælles refleksion og masser af praksis, eksempler og øvelser i aktiv lytning og konfliktdæmpende kommunikation. 


 


Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer, erfaringer og oplevede konflikter - alt sammen for at gøre kurset så levende og praksisnært som muligt. Du arbejder bl.a. med at:

 • Konfliktforståelse - hvorfor opstår konflikter, og hvordan eskalerer de hvis du ikke tager hånd om dem i tide
 • Forstå og udforsk dine egne og andres forskellige konfliktmønstre og reaktioner
 • Lær at afdække konfliktens kerne og dens bagvedliggende årsager
 • Lær at lytte aktivt, fokuseret og anerkendende og skabe den tillid som giver gode løsninger
 • Skab indsigt og forståelse for din modpart ved brug af effektfulde spørgeteknikker
 • Få metoder til at dæmpe konflikten og styrke relationen – træn ligeværdig og klar kommunikation
 • Få indsigt i forskellige konfliktstrategier, og hvordan du vælger den bedste i situationen
 • Træn trin for trin Fortuna Kursers konfliktløsningsmodel til at nedtrappe og løse konflikter
 • Sådan håndterer du egne og andres stærke følelser i en konflikt
 • Lær teknikker til at stå fast, sige fra og modstå manipulation
 • Metoder til at modtage og give konstruktiv feedback.

 

Din underviser


Pia hardy erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i konflikthåndtering og konfliktmægling. Hun har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere konflikter.


 


Pia Hardy er certificeret konfliktløser og mediator og certificeret coach efter international standard. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer med kommunikation og konflikthåndtering på arbejdspladser og i erhvervslivet. Hun er oprindelig uddannet lærer og ingeniør og har en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.


 


Deltagerne vurderer Pia Hardy som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og masser af praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.


 


 

Udtalelser


Her kan du se et udpluk af udtalelser:


 


Marianne Hupfeld, Projektleder, KMD


Jeg føler mig meget bedre klædt på til at forstå en konflikt og håndtere situationer, der altid opstår når man arbejder i et team. Jeg er sikker på at jeg nu vil tage fat i problemerne tidligere.
Dea Thomsen, Projektleder, Socialstyrelsen


Meget interessant og lærerigt kursus. Indhold og metoder kan anvendes i alle aspekter af livet - både professionelt og privat. Kurset giver gode redskaber, som jeg glæder mig til at afprøve og arbejde videre med. Meget inspirerende!
Michael Rasmussen, Projektleder, HP-Byg A/


Super udbytterigt kursus med håndgribelige værktøjer, som er nemme at tilgå. Underviser skabte super god forståelse og dialog for opståede spørgsmål omkring løsninger og cases.
 

Referencer på kurset i konflikthåndtering


Pia Hardy har bl.a. haft deltagere på kurset fra:Deloitte, Miljøstyrelsen, Novo Nordisk A/S, Novozymes, Brother International, Fiat Finansiering, Dansk Retursystem A/S, Kommunekredit, Advodan, CBS, Codan Forsikring A/S, Dong Energy, PFA Pension, Rigsrevisionen, Vattenfall A/S, BDO kommunernes Revision.

%%%FORTUNA KURSER & COACHING er en kursus- og konsulentvirksomhed – en vidensbank og et inspirationsfora for ledere og medarbejdere – som ønsker et kompetenceløft, såvel fagligt som personligt. Fortuna Kurser & Coaching blev grundlagt i 1992 af Pia Hardy, som er drivkraften bag firmaet.

Kommunikation, samarbejde og trivsel er nøgleordene for vores arbejde. Vi brænder for at skabe aktive læringsfællesskaber, berigende relationer og meningsfulde arbejdsdage for både ledere og medarbejdere. Det gør vi via kurser, workshops, foredrag, coaching og uddannelsesforløb, der træner dig i kunsten at kommunikere, samarbejde og skabe trivsel for dig selv og andre.

Hos os møder du erfarne undervisere og coaches, som alle hjælper med at styrke din faglige og personlige udvikling. Alle vores undervisere har mange års praktisk erfaring og er altid opdateret med den seneste viden og udvikling inden for deres specifikke fagområde.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe hundredevis af virksomheder, medarbejdere og ledere med at skabe succes med deres kommunikation og samarbejde og undervist mere end 75.000 deltagere på vores kurser, workshops og foredrag. Og vi brænder for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Til glæde for din arbejdsplads. Og for dig selv.

Er du klar til at forbedre dine evner til at løse konflikter, forhandle, præsentere, kommunikere, coache, samarbejde, lede møder og meget mere?
Så læs mere her på sitet, om hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 70 70 79 18, og lad os tale sammen om dine behov og ønsker