Product image media
Product image media

Kommunikation og personlig udvikling

12.900,00 kr

At mestre kommunikation indebærer at kunne håndtere konflikter, modstand, forskellighed og følelser, men først og fremmest at kende og forstå afsættet for sin personlige kommunikation.


Dette kursus i Kommunikation og personlig udvikling henvender sig til dig, der ønsker at igangsætte en personlig udviklingsproces med afsæt i egne ressourcer, behov og værdier. Kurset beskæftiger sig med kommunikation, kommunikationsværktøjer, psykologi og personlig udvikling.


Kurset tager ikke udgangspunkt i én bestemt filosofi, men baserer sig på en række af de biologiske og mentale faktorer, der påvirker vores kommunikationskompetence, herunder psykologi, typologi, adfærdsmønstre mv.


 


Kurset sætter blandt andet fokus på:

  • Kommunikationens biologi – det vil sige biologiske og mentale processer, der former vores opfattelse, kommunikation og reaktionsmønstre
  • Dit personlige "kommunikations-dna", og hvad det betyder for din måde at kommunikere på
  • Erkendelse som middel til at rumme og håndtere de betingelser og vilkår, der definerer dit liv
  • Fra reaktiv til proaktiv kommunikation og adfærd gennem erkendelse og selvforståelse
  • Konflikter og konflikthåndtering
  • Forsvarsmekanismer
  • Værdibaseret kommunikation
  • Vejen til at skabe en effektiv, fortløbende udviklingsproces
...%%%

...
 

Forløb


Teoretiske indlæg, gruppediskussioner, feedback og interaktion med kursets øvrige deltagere giver dig mulighed for at indkredse og definere dine egne udviklingsområder til gavn for både dit professionelle og private liv.


Du bliver udfordret på dine holdninger og får indsigt og værktøjer, der kan hjælpe dig til at kende og genkende dine egne følelser og dermed opnå en dybere og mere indsigtsfuld forståelse for dig selv og andre.


Kurset afvikles over to dage og kræver et stort personligt engagement.


Afslutningsvis får du mulighed for at definere din personlige handlingsplan med mål for egen kommunikation og udvikling.


 

Målgruppe


Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din kommunikation gennem en fremadrettet, bevidst og fokuseret udvikling med afsæt i din egen personlighed og dine egne værdier.


Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Forca A/S, Topdanmark Forsikring A/S, DONG Energy A/S, NCC Construction Danmark A/S og Novo Nordisk A/S.


 

Dit udbytte


Du får forståelse for, hvad der former din personlige kommunikation, herunder perception og adfærdsmønstre. Du lærer at forstå din egen og andres kommunikation og eventuelle bagvedliggende hensigter og motiver. Gennem øvelser får du mulighed for at indkredse og definere udviklingsområder og mål, så du lærer at agere proaktivt og justere eventuel uhensigtsmæssig adfærd. Din tolerance og rummelighed over for andre og dig selv bliver større, og du bliver bedre til at samarbejde og forfølge dine mål.

%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.