Product image media
Product image media

Prolog

0,00 kr


Prolog er et inspirerende udviklingsforløb for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører.


 


Bring dine værdier i spil med Prolog. Kurset er et inspirerende udviklingsforløb for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører. Kurset tager fat på de problemstillinger, du faktisk står overfor som leder uden personaleansvar. Du lærer dig selv at kende som leder, og du får redskaber og metoder, der kan bidrage til at gøre dig mere effektiv og giver dig mulighed for at kommunikere på en klar, tydelig og effektiv måde i din hverdag.

Prolog hjælper dig til at blive mere effektiv, kommunikere på en klar, tydelig og motiverende måde i din hverdag og øge din personlige gennemslagskraft og det gode samarbejde. Du bliver bevidst om din egen rolle og adfærd og bliver styrket i at kunne træffe bedre og hurtigere beslutninger.


Prolog giver dig konkrete ledelsesmæssige værktøjer og metoder, som hjælper dig til at skabe resultater og blive succesfuld i ...

%%%

... rollen som uformel leder.
Prolog består af 6 dage, som er bygget op over 3 moduler (2+2+2 dage), og hvor opbygningen sikrer, at du kan afprøve og arbejde med de lærte værktøjer og metoder i din hverdag og dele dine erfaringer på de næste moduler.

Prologs opbygning

Modul 1 

 • Rollen som leder uden formelt personaleansvar
 • Kernekompetencer
 • TAO og JTI typer
 • Feedback
 • Den gode leder
 • Dine værdier
 • Situationsbestemt Ledelse® II

Modul 1 giver dig en grundlæggende viden om dig selv som uformel leder og en række helt essentielle ledelsesværktøjer. Du får en introduktion til ledelsesbegrebet TAO med fokus på tid, aftaler og opmærksomhed, og du skal forholde dig til personprofiler med afsæt i Jungs teori om typologi (JTI). Begge elementer, der er vigtige for din ledelseserkendelse.


Du bliver mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig i dit lederskab, og du får indblik i et unikt ledelsesværktøj, der kan sikre en succesfuld opgavedelegering.

Rollen som leder uden personaleansvar
Fra fokus på TAO – tid, aftaler og opmærksomhed til viden om forskellige personlighedsprofiler, der skaber ny indsigt i en kompleks hverdag.

Kernekompetencer, TAO og JTI typer, feedback og respons
På modulet introduceres en række grundlæggende ledelsesværktøjer og med afsæt i dine individuelle præferencer kan du opnå nye erkendelser, der kan hjælpe dig til at forstå dig selv og andre bedre. Alt sammen nye vinkler og ny viden, du kan bruge med det samme.

Den gode leder
Vi tegner et billede af den gode leder set ud fra Hjørnestensmodellen og diskuterer de krav, modellen stiller. Vi ser på de specielle udfordringer, du står over for som leder uden eget personale, og på den baggrund overvejer du din lederadfærd og dine udviklingspotentialer.

Bring dine personlige værdier i spil som leder
På modulet går du i dybden med dine personlige værdier som uformel leder. Du lærer, hvordan du synliggør dine værdier, hvad de betyder for dine handlinger, og hvordan de hjælper dig og dine nærmeste til bedre samarbejde.

Situationsbestemt Ledelse®
Du introduceres til udvalgte aspekter af Situationsbestemt Ledelse® II (SLII), som derefter afprøves på situationer fra egen hverdag. Situationsbestemt Ledelse® II er et unikt ledelsesværktøj, som via den rette opmærksomhed kan sikre dig en succesfuld opgavedelegering.Modul 2

 • Personlig effektivitet
 • Planlæg, prioritér og brug din tid rigtigt
 • Formidling
 • Bliv hørt, husket og forstået


På modul 2 lærer du, hvordan du optimerer din hverdag, så du hele tiden er på forkant med opgaverne og fokuserer i overensstemmelse med organisationens prioriteter. Du arbejder med work-life-balance og får konkrete værktøjer til prioritering, risikohåndtering og kapacitetsafstemning, som du kan benytte straks efter kurset.


Planlæg, prioritér og brug din tid rigtigt - personlig effektivitet
Dette modul giver dig værktøjerne til at arbejde effektivt og struktureret, så du får bedre tid, og de medarbejdere, du arbejder sammen med, oplever dig som en effektiv leder.


Vi fokuserer på prioritering og planlægning og giver dig enkle men kraftfulde værktøjer til at sørge for, at du får tingene gjort uden at være bekymret for at glemme noget.

Herudover arbejdes med møder og medievalg, hvor det undersøges, hvad der skal til for at gøre møderne mere effektive, og hvornår de bør erstattes af andre medier.

Formidling
Vi lærer dig, hvad der skal til for at blive hørt, husket og forstået – primært mundtligt og i processen, men også skriftligt i fx e-mails. Du øver dig i elevatortaler og får værktøjer til at finde de gode historier og eksempler.

Bliv hørt, husket og forstået
Formidling handler om at få tingene sagt; de rigtige ting til de rigtige mennesker på den rette måde. Ikke så de bare har lyttet og nikket – men så de har forstået og vælger at handle.

Vi arbejder med at finde det vigtigste i dit budskab og få det til at stå tydeligt frem, så folk motiveret vælger at handle.

Du får væsentlige værktøjer, der danner afsæt for arbejdet med differentiering og det at finde det unikke i dit budskab.Modul 3

 • Samarbejde
 • Gør dine teams og dit samarbejde bedre
 • Pak din værktøjskasse og planlæg din ledergerning
 • Implementering og deling


På dette modul bygger vi videre på de personlige grænser, effektive prioriteringer og klar kommunikation for at skabe engagerede og realistiske aftaler. Du får værktøjer til at lave klare aftaler, der søger at få samarbejdspartnerne til at agere optimalt. Du diskuterer konflikthåndtering og får input til at undgå, at en konflikt optrappes.


At kunne samarbejde på en konstruktiv og effektiv måde er en væsentlig kompetence som leder uden formelt personaleansvar. 

Gør dine teams og dit samarbejde bedre - samarbejde
Har du oplevet situationer, hvor en medarbejder pludselig har brugt tre dage på en opgave, som du havde forestillet dig tog en enkelt? Så er det måske fordi, jeres samarbejdsaftale ikke var helt entydig.

Vellykket samarbejde kræver gode aftaler og stor opmærksomhed på samarbejdets relationer – fra tidlig igangsættelse til efterfølgende, værdsættende opmærksomhed.

På modulet arbejder vi med ledelse af teams, blandt andet gennem en diskussion af Situationsbestemt Teamledelse®. 

Implementering og deling
Vi binder enderne fra de foregående moduler sammen og i den afsluttende, fælles og superkompakte gennemgang får du en unik genopfriskning med værktøjsvalg og erkendelser fra de øvrige deltagere. Du udvælger de værktøjer, der virker bedst for dig, og du formulerer en handleplan, der sikrer din udvikling og varig effekt fra din omverden og organisation.