Product image media
Product image media

Agil kravhåndtering i komplekse projekter

0,00 kr

Formål 


På dette kursus vil vi fokusere på kravstyring og kravmodellering, der kan anvendes i forskellige softwareprojektmiljøer. Vi vil arbejde med forskellige teknikker, der understøtter kvalitet og kommunikationen i og ud af projektet.

Kurset inddrager dine erfaringer og vil sætte dig i stand til at vælge og anvende forskellige kravteknikker, der hjælper med at håndtere de daglige udfordringer i projekterne. 

På kurset opnår du en bedre forståelse af følgende emner:

 • Kravstyring i relation til anvendte softwareudviklingsmodeller
 • Modellering af softwarekrav
 • Kravteknikker f.eks. use cases og user stories, hvornår og hvordan?
 • At skrive gode krav

Form


Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.Indhold

 • Kravstyring i forskellige softwareudviklingsmiljøer
 • Kravhåndteringsprocessen
 • Modellering af krav med use cases og user stories
 • Detaljering og dokumentation af funktionelle krav
 • Beskrivelse af ikke-funktionelle krav
 • Sporbarhed og ændringshåndtering
 • Samling af tråde, inspiration til eftertanke, næste konkrete skridt for dig

Målgruppe & forudsætninger

Kurset er både for dig, der er ...%%%

... ny inden for kravarbejde, og dig som har erfaringer og ønsker at udforske hvordan I bliver endnu bedre til at arbejde struktureret med krav.