Product image media
Product image media

Visuel facilitering af komplekse data

0,00 kr


NEJ - dette kursus handler ikke om at tegne pæne rammer om overskriften. Kurset er målrettet it-professionelle, der kan se en fordel i at bruge visuel facilitering som værktøj i udviklingsprocesser. På kurset lærer du at visualisere data og skabe overblik over komplekse problemstillinger. Derudover lærer du, hvordan du kan bruge visualisering som et tænke- og samarbejdsredskab.


 


Læs mere om kurset


Diagrammering, kortlægning, modellering, skitsering, visuel facilitering og grafisk facilitering. Kært barn har mange navne. På dette kursus hedder det Visuel facilitering af komplekse data , fordi du lærer at bruge visuelle teknikker til at formidle komplicerede budskaber.


Kurset Visuel facilitering af komplekse data har fokus på at formidle budskaber på en mere overbevisende og levende måde end ren tekst. Visualisering styrker læring og engagement og kan f.eks. bruges til at omsætte teksttunge dokumenter til en overskuelig fortælling med klare budskaber.


 


Visuel facilitering er et anvendeligt redskab, da det:


- styrker din tænkning og kommunikation


- øger din hjernes aktivitet, så du bedre får overblik, forstår og husker ...

%%%

...


- hjælper dig med at reflektere og se flere perspektiver på dine udfordringer


- inspirerer til dialog og hjælper dig dele viden med andre


- gør dit budskab levende


 


Hvad er visualisering?
Når man får nye visuelle indtryk, aktiverer det ens hjerne og styrker ens refleksion og hukommelse. Det gør det, fordi hjernen holder tegningerne op mod, hvad den selv har forstået, og bagefter bliver den nødt til at forholde sig til den kontrast for at skabe mening. Visualisering får dig med andre ord til at reflektere over pointerne fra f.eks. et møde eller en workshop – fordi du slet ikke kan lade være.


Visualisering er et nyttigt redskab uanset om du kalder dig designer, agil udvikler eller proceskonsulent. Det er det fordi visuel facilitering:


- Understøtter idégenerering og undersøgelsen af ideerne


- Er en effektiv måde at analysere, systematisere og kortlægge processer på. Det er det fordi en tegning lettere kan rumme flere informationer end ren tekst


- Giver medarbejderne en oplevelse af at være inddraget og hørt i processen


- Skaber et aktivt læringsrum, der engagerer deltagerne og gør det let at bidrage


- Kommunikerer effektivt på tværs af faglighed og kompetencer i organisationen


- Understøtter udviklingen af et fælles overblik på tværs af mange mennesker


- Giver andre og nye perspektiver fordi det er muligt at kommunikere meget data samtidig uden at forvirre


- Gør afrapportering og formidling nem, enkel og levende for modtageren


- Gør det let at improvisere under en præsentation, fordi tegning er et generisk fortælleværktøj med mange lag af data


 


Hvorfor skal it-folk lære visuel facilitering?


Visualisering er som indikeret en teknik, der hjælper dig med at formidle komplekse data og budskaber med skitser eller modeller på en forståelig måde. Alle husker den grønne og den røde corona-graf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020. På dette kursus lærer du principperne bag denne formidlingsform, så du let kan anvende visualisering i din egen formidling af data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesigns. En sidegevinst ved at kunne visualisere data hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere, undervise eller facilitere på, fordi du lettere kan improvisere og hurtigt visualisere ideer og sammenhænge, og dermed skaber overblik over, hvad der bliver talt om. 


Det betyder blandt andet, at du let kan involvere medarbejdere som designpartnere eller informanter i f.eks. kortlægning af it-services eller formulering af strategiplaner.


 


Undervisningsform


Undervisningen består af


- Plenumundervisning i teknik og visuel semantik


- Praktisk træning med individuelle opgaver, som du selv er med til at identificere


- Individuel hjælp og sparring på dine opgaver


 


Det vil sige, at når kurset slutter, kan du tage et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i det daglige arbejde.


 


I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne visualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, data repræsenteres på ligesom forskelligt software gør. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden, og din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde.


Din træning fortsætter imellem kursusgangene, og du har mulighed for at få hjælp og sparring i vores online læringsrum.


 


Udbytte


Hvad lærer du?


Kurset giver dig følgende på det praktiske tegnetekniske område:


- Viden om materialer


- Tegneteknik til visualisering i hånden


- Teknik til og erfaring med komposition af hurtige motiver v.h.a. grundformer


 


Kurset giver dig følgende i forhold til komposition og analyse:


- Viden om og træning i at bruge de ni primære typer datavisualisering og deres grammatik


- Teknikker der hjælper dig få ideer til visualiseringer


- Træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper for at beskrive komplekse data overskueligt: Hvordan viser man f.eks. både statistiske forhold og kategorier af udvalgte personaledata?


- Praktisk erfaring med at forstå komplekse data med skitser: Hvad sker der f.eks., når man visualiserer en digitaliseringsproces med hovedvægt på de tidslige perspektiver som varighed, rækkefølge og frekvens og herefter tilføjer aktører og deres indbyrdes relationer?


 


Du får selvfølgelig individuel vejledning og sparring på dine opgaver – det være sig visualisering af et borgerforløb, en licitationsproces, retningslinjer for opbevaring af persondata, eller noget helt andet.


Du modtager desuden bogen Professionel Visual Facilitering af M. Nørgaard samt et sæt professionelle tucsher.


 


Målgruppe og forudsætninger


Kurset henvender sig til professionelle, der ønsker at blive bedre til at kommunikere visuelt på arbejdet.

Tidligere deltagere har arbejdet med bl.a. produktstrategi, customer journeys, overblik over leverandørsamarbejde og kravbeskrivelse/wireframing, og tæller f.eks. proceskonsulenter, og medarbejdere der arbejder med borger- og brugerinddragelse i udvikling samt undervisere og projektledere. 

Der er ingen krav til tegnefærdigheder, vi sætter niveauet efter den enkelte deltager. Modulerne er opbygget så første og sidste modul er mere overordnede, mens de fire midterste fokuserer på hvert deres emne.