Product image media
Product image media

Sådan håndterer du klager og utilfredse kunder

0,00 kr


 

Sådan håndterer du klager

Lær at genvinde kundens tillid og skabe gode kunderelationer


 

 


To ud af tre kunder, der oplever en dårlig behandling og uindfriede forventninger, kommer ikke tilbage. De optræder i stedet som dårlige ambassadører for din virksomhed.


Hvis kunden alligevel henvender sig og klager, så se dette som en god mulighed for at vende den utilfredse kunde til en glad og loyal kunde. Synes du det er svært, så få styrket din evne til at håndtere klager professionelt på dette kursus i klagehåndtering.


 


På kurset vil du få både viden og effektive værktøjer, der gør dig i stand til at forvandle en utilfreds og negativ kunde til en positiv og tilfreds kunde. Desuden vil du få styrket din evne til at kommunikere klart både i skrift og tale, så dialogen med kunden bliver konkret, respektfuld, konstruktiv og løsningsorienteret.
  

Hvem deltager?


Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere med kundekontakt, hvor kundeklager er en naturlig del af deres arbejdsområde. 
   

...%%%

...

Få kurset skræddersyet til din virksomhed


Kurset holdes som et virksomhedstilpasset kursus. Det kan også afholdes som en del af et afdelingsseminar eller en temadag - som enten et foredrag eller en workshop.
   

Dit udbytte


På kurset i klagehåndtering får du indsigt i forskellige typer af klagere – deres behov, følelser og reaktioner i klagesituationen. Du får værktøjer til at håndtere dialogen med kunden på en kompetent, respektfuld og konstruktiv måde, som sikrer at den gode kundeoplevelse genetableres.


Du træner metoder til at bevare roen og overblikket, og skabe større tillid og bedre kontakt til kunden – så misforståelser undgås og gode løsninger kan findes. Desuden træner du din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab til egne følelser og reaktioner, når du håndterer klager fra kunder.Form og indhold


Kurset i klagehåndtering veksler mellem teori, erfaringsudveksling, selvrefleksion, praktiske øvelser og personlig feedback. På kurset inddrages konkrete klagesituationer og dilemmaer fra deltagernes egen hverdag.


 


Kurset tager dig igennem en række spændende emner:


 

 • Forskellige klagetyper – få indsigt i deres behov, følelser og reaktioner
 • Lytte og spørgeteknikker, der får kunden til at føle sig set, hørt og forstået
 • Metoder til at kommunikere klart og respektfuldt – og få kunden beroliget
 • Sproget, kroppen og stemmens betydning for den gode dialog
 • Hvordan du undgår at uoverensstemmelser optrappes til konflikter
 • Håndtering af svære følelser, negative reaktioner og angreb
 • Om at holde den professionelle distance og undgå at tage klagen personligt
 • Metoder til at afvise kundens uretmæssige klage på en respektfuld og ligeværdig måde
 • Klagehåndtering via e-mail – gode råd til det gode klagesvar
 • Om at blive klogere af klagerne og bruge det til at udvikle virksomheden
 • Masser af træning i at håndtere klager
     

Udbytte for virksomheden


At håndtere klager og utilfredse kunder kan være en svær udfordring for en medarbejder. En medarbejder, der besidder evnen til at håndtere klager og utilfredse kunder og gennemføre tillidsfulde og løsningsorienterede samtaler, skaber stor værdi for virksomheden. Når klagerne bliver håndteret professionelt og konstruktivt vil virksomheden opnå større kundetilfredshed, flere loyale kunder og øget medarbejdertrivsel. Virksomheden vil også opleve besparelser både i tid og penge, når klagen løses hurtigt og smidigt.Desuden kan en rigtig håndteret klage også give anledning til at virksomheden bliver opmærksom på oversete fejl og mangler – og derigennem får muligheden for at rette op på dette og sikre den gode kundeoplevelse fremover. 


 

Din underviser


Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver og specialist i dialogiske processer. Hun har 25 års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere klager og andre vanskelige samtaler.


 


Hun er certificeret konfliktløser, mediator og coach og en efterspurgt og erfaren underviser. Som underviser er hun kendt for sit engagement, sit nærvær og sin evne til at motivere til deltagelse, forandring og vækst. Hun lægger vægt på at deltagerne kommer hjem med praktiske værktøjer og konkrete ideer til at forebygge og håndtere klager og konflikter i deres hverdag.
   

Få et personligt coachingforløb


Ønsker du i forlængelse af kurset at få støtte til at implementere det lærte i din hverdag, kan vi tilbyde dig et individuelt coaching og sparringsforløb hos underviseren eller en anden af vores erfarne coaches. Kontakt os på info@fortunakurser.dk, eller ring for yderligere information.
  

Se et udpluk af referencer


Dinesens Gulve, Lyngby Tårbæk kommune, Oscar A/S, Bankdata, Syddansk Universitet, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Nomeco, DIF-Dansk Ingeniør Forening, Man Diesel, VUC Vest, Novo Nordisk A/S, Novozymes, Albertslund Kommune, McKinsey & Co., Miljøstyrelsen, Dansk Retursystem A/S, Codan Forsikring A/S, Dong Energy m.m.

%%%FORTUNA KURSER & COACHING er en kursus- og konsulentvirksomhed – en vidensbank og et inspirationsfora for ledere og medarbejdere – som ønsker et kompetenceløft, såvel fagligt som personligt. Fortuna Kurser & Coaching blev grundlagt i 1992 af Pia Hardy, som er drivkraften bag firmaet.

Kommunikation, samarbejde og trivsel er nøgleordene for vores arbejde. Vi brænder for at skabe aktive læringsfællesskaber, berigende relationer og meningsfulde arbejdsdage for både ledere og medarbejdere. Det gør vi via kurser, workshops, foredrag, coaching og uddannelsesforløb, der træner dig i kunsten at kommunikere, samarbejde og skabe trivsel for dig selv og andre.

Hos os møder du erfarne undervisere og coaches, som alle hjælper med at styrke din faglige og personlige udvikling. Alle vores undervisere har mange års praktisk erfaring og er altid opdateret med den seneste viden og udvikling inden for deres specifikke fagområde.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe hundredevis af virksomheder, medarbejdere og ledere med at skabe succes med deres kommunikation og samarbejde og undervist mere end 75.000 deltagere på vores kurser, workshops og foredrag. Og vi brænder for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Til glæde for din arbejdsplads. Og for dig selv.

Er du klar til at forbedre dine evner til at løse konflikter, forhandle, præsentere, kommunikere, coache, samarbejde, lede møder og meget mere?
Så læs mere her på sitet, om hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 70 70 79 18, og lad os tale sammen om dine behov og ønsker