Product image media
Product image media

Aros Salgslederuddannelse

17.900,00 kr

Ofte bliver salgschefer og salgsledere udnævnt på baggrund af egne flotte salgsresultater. Men gode salgsresultater er ikke nok til at blive en god salgsleder. Denne uddannelse giver dig redskaber til at lykkes i rollen som leder, motivator og coach, så du med succes kan overføre dine kompetencer inden for salg til dine medarbejdere. 


 

Aros Salgslederuddannelse lærer dig at:

  • sammensætte vinderteams, der hjælper dig til at nå salgsmålene
  • definere en professionel og ambitiøs salgsstrategi - og realisere den!
  • motivere og inspirere dit team til at performe bedre - samtidig med at de trives
  • lægge salgsbudgetter
  • anvende MBTI-analysen i din teamledelse
  • bruge den rette interviewteknik under rekruttering, så du finder de rette folk.
  • holde inspirerende teammøder og tavlemøder
  • afholde effektive målopfølgningssamtaler
  • håndtere svære samtaler, når en sælger ikke performer.
 

Bliv klogere på dig selv og dit salgsteam!


Under Aros Salgslederuddannelse får du lavet en MBTI-analyse, så du lærer dine ...%%%

... egne præferencer og handlemønstre at kende. Denne viden bidrager til din personlige udvikling, men giver dig samtidig en langt bedre forståelse af dine sælgeres motivationsfaktorer og præferencer. Med andre ord et uvurderligt værktøj til ledelsen af dit salgsteam.

Modul 1 (tre undervisningsdage)Med udgangspunkt i MBTI-analysen og dine ønsker definerer vi, hvilken type salgsleder du gerne vil være, og inden for hvilke principper du vil lede dit team. Du lærer de nødvendige ledelsesprincipper til at kunne gennemføre effektive møder og gode målopfølgningssamtaler. Vi træner desuden interviewfærdigheder i forbindelse med rekruttering, så du kan sætte dit eget vinderhold. Du får rig lejlighed til at træne teorierne gennem praktiske og realistiske scenarier, som du vil møde som salgsleder eller salgschef. Formålet er, at du efter uddannelsen kan gå direkte hjem og omsætte træningen til praktik i din hverdag. Som afslutning på modul 1 vil du få opgaver, der skal løses i tiden mellem de to moduler. Opgaverne vil tage afsæt i viden og værktøjer fra modul 1.

Modul 2 (to undervisningsdage)
Vi opsummerer fra modul 1 og deler erfaringer siden sidst.
I rollen som salgsleder forventer både ledelse og medarbejdere, at du viser vejen for, hvordan dit team kan levere endnu bedre resultater. Vi arbejder derfor på dette modul med, hvordan du lægger dit salgsbudget samt en salgsstrategi, der sikrer, at I kommer i mål med resultaterne og får succes. Vi træner desuden den svære samtale, når en sælger ikke performer. Dag 2 på modul 2 vil primært bestå af casearbejde,der foregår både i grupper og i plenum.

Eksamen (Modul 3)
Eksamen vil finde sted i løbet af en dag, cirka 2-3 uger efter kurset. Der vil være en ekstern censor til stede ud over underviseren. Herefter er du klar til at skabe nye succeser som salgschef eller salgsleder. 


 

Spark din nye lederstil i gang med det samme! 


Allerede på modul 1 får du værktøjskassen fyldt godt op, og du kan med det samme begynde at implementere din nye lederstil som salgschef eller salgsleder. Du laver derudover en personlig handlingsplan, som udarbejdes på baggrund af dit kendskab til dit team, og som du straks kan tage i anvendelse.

%%%AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.