Product image media
Product image media

Mellemleder: Styrk din lederrolle

0,00 kr

Dette lederkursus vil styrke din rolle som mellemleder! Gennem undervisning, cases og spændende øvelser arbejder vi med dine egne lederkompetencer. Processen underbygges af en DISC-analyse, der viser din lederprofil, og som vi også inddrager som et ledelsesværktøj. Efter kurset får du naturligvis papir på dine kompetencer.


 

Dit udbytte af kurset:

  • En styrkelse af dine lederkompetencer og føreevner
  • Selvindsigt via personprofiler med fokus på lederadfærd
  • Selvtillid og troværdighed i lederrollen
  • Opbygning af dine egne ledelsesværdier og strategi for implementering
  • Teamledelse - motivation og engagement
  • Viden om ledelsesværktøjerne  appreciative inquiry, coaching og situationsbaseret ledelse
  • Afklaring af dine relationers og interessenters forventninger og krav 
  • Lederkommunikation og samtaleteknikker. 

 

Mellemlederen er en nøglefigur!

Som mellemleder er du en nøglefigur i organisationen. Du arbejder under krydspres, orienterer dig i alle retninger og optræder i rollen som overordnet, underordnet, ambassadør og kollega. Du planlægger og implementerer. Du motiverer, skaber mening, udvikler teams og meget andet. At gøre alt dette kræver overblik, viden og en god forståelse ...%%%

... af dig selv som mellemleder. På dette lederkursus får du værktøjerne til at håndtere udfordringerne og blive en stærkere leder!  

Mellemlederen har brug for viden og værktøjer til at skabe integritet

Under kurset arbejder vi med mellemlederrollen, der skabes gennem det, man gør, siger og syner. Vi arbejder praktisk med vanskelige begreber som magt og autoritet, værdier og motivation. Vi træner situationsbaseret ledelse og coaching som ledelsesværktøjer ved hjælp af konkrete cases og spændende øvelser, hvor der lægges op til dialog og udveksling af erfaringer mellem deltagerne.%%%AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.